Pomoc JVP u snaciji posljedica potresa u Zagrebu

4.1.2022. 14:57:34

Djelatnici JVP Grada Sl. Broda su od 31. ožujka do 07. travnja 2020.g. sa vatrogasnom auto-ljestvom bili upuceni na podrucje Grada Zagreba kao ispomoc u sanaciji posljedica potresa.

Zajedno sa pripadnicima JVP-e grada Zagreba, sa pripadnicima lokalnih DVD-a i djelatnicima HEP-a sanirali su oštecena krovišta i dimnjake na stambenim i poslovnim zgradama i na obiteljskim kucama.

 

Tijekom 8 dana dislokacije svakodnevno se od jutra do veceri odradivalo 15-20 intervencija, ukupno oko 150 intervencija na podrucju Grada Zagreba i to : Pod sljeme (Markuševac), Maksimir, Gornja Dubrava, Gornji Grad Medvešcak


Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.