DokumentiPLAN NABAVE

Plan nabave 2023.
3.2.2023. 13:02:34
Plan nabave 2022.
27.1.2022. 8:42:36
Plan nabave 2021.
2.2.2021. 9:20:42
Plan nabave 2020.
6.2.2020. 12:53:46
Plan nabave 2019.
17.12.2018. 10:54:30
Plan nabave 2018.
4.1.2018. 8:30:28
Plan nabave 2017.
7.9.2017. 12:20:05


POPIS SUBJEKATA U SUKOBU INTERESAPROCEDURA OBRACUNA I NAPLATE PRIHODADOKUMENTI JVP

Fond solidarnosti EU
7.3.2023. 8:35:22
Izvješće o radu 2021.
3.2.2023. 10:17:03
Izvješće o radu 2020.
3.2.2023. 10:15:48
Plan rada 2023
1.2.2023. 13:18:42
Fond solidarnosti EU
2.5.2022. 11:03:57
Plan rada 2022.
27.1.2022. 9:16:35
Plan rada 2021.
2.2.2021. 9:36:25
Plan rada 2020.
6.2.2020. 12:51:59
Izvješće o radu 2018.
6.2.2020. 12:41:49
Izvješće o radu 2019.
6.2.2020. 12:39:54
Plan rada 2019.
17.12.2018. 10:42:36
Izvješće o radu 2017.
17.12.2018. 9:54:27
Plan rada 2018.
4.1.2018. 8:40:05
Izvješće o radu 2016.
7.9.2017. 13:02:54
Plan rada 2017.
7.9.2017. 13:00:12


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o obvezama 2022.
3.2.2023. 10:36:56
Bilanca 2022.
3.2.2023. 10:29:12
Izvještaj o obvezama 2021.
1.2.2022. 10:12:36
Bilanca 2021.
1.2.2022. 10:07:24
Financijski plan 2022.
27.1.2022. 8:35:48
Izvještaj o obvezama 2020.
2.2.2021. 10:34:21
Bilanca 2020.
2.2.2021. 10:30:43
Financijski plan 2021.g.
2.2.2021. 10:26:54
Financijski plan 2021.g.
2.2.2021. 10:10:33
Bilanca 2019.
6.2.2020. 13:06:22
Izvještaj o obvezama 2019.
6.2.2020. 13:05:12
Financijski plan 2020.g.
6.2.2020. 12:43:50
Financijski plan 2019.g.
9.12.2019. 8:40:05
Izvještaj o obvezama 2018.
13.2.2019. 14:06:31
2018. Bilanca
11.2.2019. 13:17:47
2017.g. Izvještaj o obvezama
31.1.2018. 13:52:04
2017.g. Bilanca
31.1.2018. 13:43:42
Financijski plan 2018.
4.1.2018. 8:37:35
Financijski plan 2017.
26.9.2017. 8:25:40
Financijsko izvješće za 2016.g.
25.9.2017. 10:55:00


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje
25.9.2017. 10:34:05


CJENIK USLUGA JVP

Novi cjenik usluga JVP-e
1.2.2023. 13:31:33


ZAPOŠLJAVANJE
Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.