O namaPovijest

Organizirano vatrogastvo u Slavonskom Brodu javlja se 1872 godine osnivanjem DVD-a Slavonski Brod, a profesionalno vatrogastvo osniva se 1948 godine po odluci tadašnjeg Ministarstva unutarnjih poslova i iz Zagreba je u Slavonski Brod na službu poslano 20 pripadnika Vatrogasne narodne milicije, čija je dužnost bila brinuti se o zaštiti od požara u Gradu Slavonskom Brodu. Vatrogasna postrojba je kroz godine mijenjala svoj ustrojstveni oblik naziv, od vatrogasne milicije, teritorijalne vatrogasne jedinice Slavonski Brod, profesionalne vatrogasne jedinice OSUP Slavonski Brod, vatrogasni centar Slavonski Brod, vatrogasna postrojba PU Brodsko-posavske do Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda od 2000 godine do danas. Dužnost zapovjednika obavljali su Gojko Konjević, Mijo Melvan, Pavo Opačak, Josip Car i Ivan Vuleta od 1995 do danas.Djelatnost JVP Grada Slavonskog Broda

Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može podijeliti u tri glavne aktivnosti djelovanja:

PREVENTIVA – sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od Požara i eksplozija

GAŠENJE POŽARA – i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom

TEHNIČKE INTERVENCIJE – pružanjem tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama, te obavljane drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama

Pored toga svakodnevno se vodi briga o održavanju vatrogasnih vozila, opreme i ostale vatrogasne tehnike, te o uvježbanosti operativnih vatrogasaca svakodnevno provodeći teorijsku i praktičnu nastavu prema planu i programu izvođenja vatrogasnih vježbi i nastave.Područje djelovanja

Osim područja Grada Slavonskog Broda za koje je osnovana Javna vatrogasna postrojba intervenira i na području drugih općina na području Brodsko-Posavske županije koja nemaju osnovana Dobrovoljna vatrogasna društva drugih ilii maju osnovana Dobrovoljna vatrogasna društva ali pojedine vatrogasne intervencije ne mogu odraditi samostalno, pa su i na njihovom području često potrebne intervencije Javne vatrogasne postrojbe po zapovjedi nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika. Za intervencije na području navedenih općina dostavlja im se račun sukladno cjeniku za obračun vatrogasnih intervencija HVZ.Smještaj

Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda, nalazi se u Ul. Kaje Adžić bb , pokraj zapadnog ulaza u Holding Đuro Đaković. Površina zemljišta iznosi 7753 m2 , a objekta – građevnog prostora oko 865 m2.Kadrovska struktura

Javna Vatrogasna Postrojba Grada Sl. Broda broji 54 zaposlenika koji su temeljem Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj Vatrogasnoj postrojbi Grada Slavonskog Broda raspoređeni na radna mjesta od toga 52 na operativnim poslovima.Stručna sprema zaposlenih

VSS - 5 radnika
VŠS - 2 radnika
SSS - 47 radnikaNAZIV RADNOG MJESTA IZVRŠITELJ
1. Zapovjednik vatrogasne postrojbe Ivan Vuleta
2. Zamjenik Zapovjednika vatrogasne postrojbe Mario Tonček
3. Pomoćnik zapovjednika za nastavu i obuku i zapovjednik smjene Željko Vlk
4. Pomoćnik zapovjednika za vatrogasnu tehniku i opremu i zapovjednik smjene Tomislav Ćurić
5. zapovjednik vatrogasne smjene  
6. zamjenik zapovjednika vatrogasne smjene

Mirko Marijanović
Mladen Siroglavić
Dragan Bilić
Vido Marić
Miko Kovačević

7. Vatrogasac – voditelj servisa vatrogasnih aparata Živko Blažević
8. Vatrogasac - dežurni telefonista vatrogasne smjene Ivan Sudić
Zlatko Matković
Ivica Martić
Vladimir Bukatko
9. Vatrogasac – voditelj vatrogasne grupe Tomislav Lončarević
Ivan Agić
Ivan (B.) Vuleta
10. Vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila

Matija Agić
Mario Blažević
Ivica Čabraja
Mario Butina
Božidar Geiger
Stipo Glavaš
Ivan Kurelović
Darko Kraljević
Slaven Lucić
Josip Martić
Ilija Martić
Dinko Nikolić
Mirko Opačak
Petar Pejić
Nedeljko Prša
Zdravko Valić

11.Vatrogasac – serviser vatrogasnih aparata

Matej Borevković
Andrej Krajinović
Tomislav Krpan
Josip Ravlić

12. Vatrogasac

Stjepan Banovac
Igor Grgić
Vladimir Hajnal
Domagoj Ivančić
Ivan Jozanović
Ivan Kovačević
Goran Marjanović
Tomislav Marijić
Zlatko Milašinović
Darko Maričić
Željko Mirković
Nenad Ružić
Matija Tambur
Stjepan Videlko
Mario Vlk

13. Administrativni tajnik Božana Bogdanović
14. Spremačica Slavica Družić


Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.