Nove montažne garaže u JVP

4.1.2022. 14:31:52

U svibnju 2020. god. u krugu JVP-e završena je izgradnja 5 montažnih garaža za smještaj vatrogasne opreme. 

Zbog pretrpanih garaža za vatrogasna vozila s opremom koja se nalazila na priključnim vozilima (prikolice) i svakodnevne opasnosti od njihova oštećenja prilikom uvoženja vatrogasnih vozila u garaže, odlučili smo se za izgradnju montažnih garaža.

U njih smo smjestili 6 prikolica sa sljedećom opremom : 4 čamca sa vanbrodskim motorima, pumpa velikog kapaciteta Hytrans HydroSub 60 i furgon prikolica sa opremom za akcidente, pumpom Depa/Elro GP 20/10 Ex i odijelima za potpunu zaštitu Drager CPS 7900, sa komunikacijskom opremom i opremom za zaštitu dišnih organa.

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.