Camac za spašavanje Flammifer FFB 585

7.10.2019. 14:26:40

Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda je pocetkom rujna od HVZ-a na korištenje dobila vatrogasni camac za spašavanje i prikolicu za prijevoz camaca.

Camac je opremljen cetverotaktnim izvanbrodskim motorom i pripadajucom prikolicom. Duljina camca je 5,85 metara sa motorom od 30 KS, a izraden je od aluminija, kapaciteta za 9 osoba ili 1.300 kilograma.

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.