Vježba na rijeci Savi sa vatrogasnim camcima - postavljanje apsorbirajuce brane - gašenje plutajucom pumpom

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.