Vježba sa pumpom za opasne tekucine - Smjena III

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.