Intervencija zbog poplave ŠRC Poloj
21.3.2018. 10:14:28

Brodski ekolozi (BEUZ)  zajedno sa  Brodskim vatrogascima, Hrvatskim vodama i Elektrom na ŠRC Poloj dana 19.03.2018-god.
izvršili su aktivnosti na spašavanju imovine i životinja na toj lokaciji.


Nova ulazno/izlazna rampa u JVP
31.10.2017. 9:59:41

Na ulazu u krug JVP-e prošli tjedan postavljena je nova ulazo/izlazna rampa, sa različitim režimima rada za hitne intervencije i za ulazak civila u krug postrojbe.


Vježba - Karavana Sava 2017
7.7.2017. 8:28:57

Opći sindikat MUPa-vatrogastvo u suradnji sa vatrogascima iz različitih dijelova Hrvatske organizirao je  spust rijekom Savom, od mjesta Rugvica, do Slavonskog Broda pod nazivom "Vatrogasna karavana - Sava 2017." , spust je trajao od  22.- 25. lipnja 2017. godine. 


Gašenje požara u vodocrpnoj zoni
18.4.2017. 13:42:02

 Na slikama su prikazane "radosti"gašenja požara na podvodnom tlu vodocrpne zone u Sl. Brodu, odnosno izvlačenje vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara iz blata u kojem je zapalo uz pomoć zračnih podizaća tereta, Hi-lift uređaja, i traktora sa šumskim vitlom.


Vježba spašavanje pri tehničkim intervencijama u cestovnom prometu
30.3.2017. 9:13:11

Vježba je održana na otpadu metala "CIOS" od 21-24.03.2017.g., gdje su u navedenom vremenu vatrogasci iz sve 4 smjene JVP-e imali priliku za uvježbavanje spašavanja iz karamboliranih automobila.


Sudjelovanje JVP-e na CRO-MRMI tečaju u Slavonskom Brodu
7.11.2016. 10:10:54

U Općoj bolnici Dr. Josip Benčević održan je CRO MRMI tečaj u prostorijama edukacijskog centra bolnice i na IV katu zgrade poliklinike.


Interventni vatrogasci JVP-e Sl. Brod na požaru na otoku Olipu
22.7.2016. 8:48:26

Pripadnici druge grupe dopunskih snaga DVIP-e iz naše postrojbe koja je na redovnoj dislokaciji u Zvekovici kod Dubrovnika, imala je intervenciju gašenja požara na otoku Olipu, jednom od skupine Elafitskih otoka smještenih zapadno od Dubrovnika između poluotoka Pelješca i otoka Jakljana..


Intervencija na rijeci Savi - uklanjanje lešine krave
19.7.2016. 8:51:03

Operativno dežurstvo JVP-e dobilo je obavijest od pogranične policije da rijekom Savom pluta leš krave, koji je potrebno ukloniti.


Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8

Sva prava pridržana. Javna Vatrogasna Postrojba Grada Slavonskog Broda.